07-10-2012

Uge 41 - At gøre dig til en super optimist

Tidsforbrug : nogle få minutter

Formål: at gøre dig til en super optimist

af Jeppe Laponnel Coach Academy


Om du er optimist eller ej, handler mest om din ”forklaringsstil”. Altså hvordan du forklarer og definerer det, der sker i dit liv overfor dig selv.
Hvis du kan lære (og det ved jeg du kan) at definere positive hændelser som:

  • Det skete på grund af noget du gjorde.
  • Det er et tegn på, at der er flere gode ting på vej til dig
  • Det er et bevis på, at der også kan ske masser af gode ting på andre områder i dit liv
  • At du er halvvejs fremme


Hvis du så også kan lære, at definere negative hændelser i dit liv som:

  • Det er ikke din skyld
  • Det er noget isoleret, som ikke nødvendigvis gentager sig og som heller ikke påvirker andre områder af dit liv.


…..Så er du en optimist.

Hvordan gør du det så?

Når der sker noget positivt i dit liv, så stop op og analyser dine tankeprocesser. Giver du dig selv nok ros for at få det til at ske?
Tænk på alle de styrker du besidder, og de måder du har bidraget – både direkte og indirekte – til at det skete.
For eksempel: hvis du har klaret dig rigtig godt i en prøve, så lad være med kun at tænke, at det var godt du var så godt forberedt. Tænk også over hvordan din intelligens og din vedholdenhed har medvirket til det gode resultat.

Tænk over hvor mange andre områder af dit liv der bliver positivt påvirket at dette gode resultat. Tænk på hvordan de styrker du har, også kan frembringe positive begivenheder mange andre områder af dit liv. Forestil dig alle de gode ting du kan skabe med din intelligens, vedholdenhed, og din evne til effektiv at kunne forberede dig.

Forestil dig alle de muligheder som fremtiden byder på. Når du nu har nøglen til succes – skulle du ikke kunne forvente at klare dig godt i fremtidige prøver?

Er en succesfuld karriere ikke et naturligt resultat?

Når der sker noget negativt i dit liv, så tænk over hvad der kunne have skabt dette? Hvordan har dine tanker været op til dette? Har du forventet et dårligt resultat, og derved have skabt det selv?

Hvis du har klaret dig dårligt til en prøve, for så tænk for eksempel over: Om du har haft meget travlt i den foregående uge, så du ikke har fået dig forberedt godt nok? Om du fik sovet nok? Hvilke udefra kommende omstændigheder kan have påvirket dit resultat?

Husk på at dit resultat ikke nødvendigvis skyldes svaghed, hos dig som menneske. Lad være med at dunke dig selv oven i hovedet med ”Jeg er også en idiot!!”
Husk at du har endeløse muligheder i fremtiden for, at lave et godt resultat. Tænk over din næste potentielle succes og andre områder, hvor du kan have en masse succes.

Tænk over hvad du skal lære af din fejl. Du lærer en masse af dine fejl, men ikke rigtig noget af dine succeser. Hvis du hele tiden ser modgang, og negative ting som læremestre, så kan du blive helt glad for dem. For de giver dig nemlig mulighed for at blive endnu bedre.


Tips til at blive mere optimistisk:

 

1. Nøglen til optimisme er, at maksimere sine succeser og minimere dine fiaskoer.

2. Der er rigtig godt at se helt åbent og ærligt på dine svage sider. Du skal acceptere dig selv, som du er, og så arbejde ud derfra. Se hvordan du kan arbejde med dine svage sider, og hvis de ikke kan ændres så accepter dem. Du kan ikke være god til det hele, og hvis du fokuserer på svaghederne, så kommer de bare til at blive større. Husk – det du fokuserer på vokser.

3. Husk på at jo mere du arbejder på at udfordre dine tankemønstre, jo lettere får du ved at ændre dig. Forvent ikke store ændringer i din måde at tænke på, lige med det samme, men vær tålmodig og vid at de ændrer sig med tiden.

4. Husk på at alle fejl og fiaskoer kan være en læringsoplevelse, og et vigtigt skridt imod din næste succes.

5. Brug positive bekræftelser. Det fungerer virkelig godt.

Det var slut på dette mini (eller måske rettere mikro) kursus i at være mere positiv. Jeg håber du får tid til at øve dig lidt her i efteråret - Husk der er nemlig eksamen hver eneste dag.