Fra ideforladthed til kreativitet

 

 

Denne øvelse, som har til formål at styrke din kreativitet, er baseret på Walt Disneys måde at være kreativ på. Ved at bruge de kreativitetsfaser, som disney anvendte, når han skabte sine figurer, film og andre visionære nyskabelser, kan vi både styrke vores kunstneriske kreativitet, vores lederevner og talentet som "livskunstner" generelt.

Fra ideforladthed til kreativitet

Walt Disneys kreativitets-strategi

Du kan udbygge din forståelse af denne øvelse ved også at læse artiklen ”Om at være kreativ med sit liv” .


Kreativitetsøvelse


1. Vælg tre steder på gulvet til at repræsentere hver af Disneys tre kreativitets-faser.

a. Vælg tre forskellige steder på gulvet foran dig, og placer et stykke papir på hvert af stederne.

b. På det første stykke papir skriver du nu "Drømmer", på det andet skriver du "Praktiker", og på det tredje stykke papir skriver du "Kritiker".

2. Forbind de tre kreativitets-tilstande til de tre steder på gulvet.

a. Genkald dig et tidspunkt, hvor du uden hæmninger eller forbehold var i stand til kreativt at dagdrømme eller fantasere dig til nye idéer;

træd ind på det sted på gulvet, hvor du har placeret sedlen med betegnelsen "drømmer", og genoplev den pågældende situation så intenst som muligt.

Læg mærke til din kropsholdning, din vejrtrækning, din måde at sanse, tænke og føle på, når du er allermest iderig og kreativ.

Herefter træder du igen væk fra stedet, hvor du har skrevet ”Drømmer”.

b. Genkald dig nu et tidspunkt, hvor du virkelig var i stand til at tænke meget praktisk og udregne en konkret plan for,
hvordan en idé omsættes til handling;
træd ind på det sted på gulvet, hvor du har anbragt sedlen med betegnelsen "Praktiker", og genoplev den pågældende situation så intenst som muligt.

Læg mærke til din kropsholdning, din vejrtrækning, din måde at sanse, tænke og føle på, når du er allermest praktisk og systematisk.

Træd herefter væk fra ”Praktiker”-stedet.

c. Genkald dig nu et tidspunkt, hvor du var i stand til konstruktivt at kritisere og vurdere en plan dvs. at give positiv og konstruktiv kritik så vel som at påpege problemer.
Sørg for, at dette område på gulvet er placeret langt nok væk fra de andre, til at det ikke forstyrrer oplevelsen af de to øvrige områder.

Træd herefter ind på det sted på gulvet, hvor du har anbragt sedlen med betegnelsen "kritiker", og genoplev den pågældende situation så intenst som muligt.

Læg mærke til din kropsholdning, din vejrtrækning, din måde at sanse, tænke og føle på, når du er allermest analytisk skarp og konstruktivt kritisk.

Herefter træder du igen væk fra ”Kritiker”-stedet.


3. Oplev nu en aktuel ide, et muligt projekt, et konkret mål som hhv. drømmer, praktiker og kritiker.
a. Find et projekt eller mål, som du ønsker at nå, og træd ind i drømmer området. Forestil dig, at du ser dig selv nå dette mål, som om du var en af personerne i en film. Lad dig selv tænke over det på en fri og uhæmmet måde.
Lad alle muligheder få frit spillerum.

b. Træd ind i praktiker området og lev dig ind i drømmen.
Find ud af, hvad der skal til, for at drømmen kan gå i opfyldelse. Hvilke trin indeholder processen frem mod målet, og hvad er forudsætningen for de enkelte trin?
Husk at det her handler om at være nøgtern, praktisk og planlæggende.

Se derefter processen, frem mod målet som om den var et storyboard (en sekvens af billeder).

c. Træd ind i kritiker området og find ud af, om noget mangler eller behøves i planen. Vend så kritikken til nogle gode skarpe men konstruktive spørgsmål til drømmeren.

Husk, at det er kritikeren, der kritiserer planen, ikke praktikeren eller drømmeren.

Det er ofte nyttigt at lade kritikeren anerkende de dele af planen, der er tilfredsstillende, før der stilles spørgsmål.

4. Vær kreativ i forhold til indvendinger.
Træd nu igen ind i drømmer feltet for kreativt at fremkomme med løsninger, alternativer og tilføjelser, der tager hånd om de spørgsmål, der rejses af kritikeren.
Hvis kritikerens spørgsmål forekommer for barske, eller hvis det er svært at overveje spørgsmålene uden at åbne for kritikertilstanden, så gå først ud og stil dig på et neutralt sted på gulvet, inden du vender tilbage til drømmerens felt.
Du kan måske også have brug for at omformulere kritikerens spørgsmål, mens du står i det neutrale felt på gulvet.

5. Styrk din ubevidste kreativitet.
Når du har gentaget denne cyklus flere gange, så tænk på noget andet, som du virkelig holder af og er god til.
Fortsæt med at gå gennem drømmerens, praktikerens og kritikerens felter, mens du tænker på denne aktivitet. Dette fremmer sideordnet tænkning og ubevidste skabelsesprocesser.


6. Sørg for, at både drømmer, praktiker og kritiker og tilfreds.
Fortsæt med at cirkulere mellem punkt 4, 5, og 6, indtil din plan er i overensstemmelse med hver af de tre områder.

Slut af med en konkret plan for, hvad du vil gøre for at nå dit mål.


Copyright Ole Vadum Dahl, 2004.03.08