TÆNK positivt - Livskvalitets-loven på arbejdet

 

TÆNK positivt

”Stort set alle landets lederkurser går ud på, at det er lederne på arbejdspladserne der har ansvaret for medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og livskvalitet.

Livskvalitetskursus-virksomheden JobPower i Danmark har følgende filosofi: Det er medarbejderne selv der har ansvaret for sin egen og sine kollegers trivsel.

- I princippet er det ret enkelt. Inden man står ud af sengen, skal man tage en beslutning om, at det skal være en god dag, udtaler Tommy Christensen fra JobPower i Danmark, se på det positive i stedet for det negative, da positive tanker skaber positiv energi og omvendt.

Vær opmærksom på at skabe en god balance mellem
familie, helbred, job og fritid
- tingene hænger sammen. Går det galt i familien, går det også galt på jobbet og med helbredet.


Ligeledes er hans gode råd også, at man i højere grad skal leve et liv i overensstemmelse med Livskvalitets-loven. Den har 20 paragraffer, blandt andet skal man være bedre til at give ros og ris til hinanden, tænke i løsninger frem for problemer, have respekt for andre, være verdens bedste lytter, aldrig være sarkastisk, træne sig i at sige fra, kunne dyrke selvkritik og frem for alt: Leve i nuet.

Fællesindlæring er vigtigt for den fælles forståelse
1994 startede virksomheden, en privat forskning i menneskelig arbejdsmiljø, med det klare formål, at udvikle et værktøj, som medarbejdere og ledere kunne bruge for at videreføre intentioner og visioner fra et samarbejdskursus.

Efter 30 års erfaring på arbejdsmarkedet, så folkene bag JobPower nødvendigheden af, at mange flere på alle arbejdspladser burde kunne tage mere ansvar. Alt for mange brokker sig og er alt for bange for forandringer - Alle vil gerne have fornyelser og udvikling men ikke forandringer. Og det hænger jo ikke sammen, siger Tommy.

Ligeledes oplevede de at for mange dygtige medarbejdere flytter rundt fra arbejdsplads til arbejdsplads på grund af intern brokkeri. Det er for kostbart, både menneskeligt og økonomisk.

Derfor har JobPower skabt et system, hvor både ledere og medarbejdere deltager på én gang. Vi mener at fællesindlæringen er det vigtigste, så alle er på bølgelængde med hinanden, når tankerne og visionerne skal føres ud i livet, udtaler Tommy Christensen.


Igennem vores forskning fandt vi ud af, at der i gennemsnit sluges mellem 32 - 42 % menneskelig energi på arbejdspladserne - på grund af brokkeri. Det energispild skal frigøres og i stedet bruges til at nå det sidste med, da negativ tankegang er medvirkende til højt sygefravær.
Esbjerg-Metoden
Systemet kalder vi Esbjerg-Metoden, og det skaber grundlaget for helt nye tanker - for nye holdninger og metoder til samarbejdet for både medarbejdere og ledere. Målet er at skabe større arbejdsglæde og mindre sygefravær, og en arbejdsplads hvor medarbejderne lærer at tage mere ansvar og tænke i løsninger, i stedet for at flytte problemerne.
I Esbjerg-Metoden er der indbygget en "opfølgningsmetode"

- så medarbejderne selv arbejder på at
forbedre livskvaliteten

på arbejdspladsen.
Esbjerg-Metoden tager udgangspunkt i den menneskelige energi. Er energien for lav, sætter vi mennesker alligevel ikke tilstrækkeligt nyt i gang. "Så orker vi ikke mere"!

Ligledes gør metoden, at alle på selve kursusdagen skaber løsninger og ideer, til en ny hverdag og fremtid på deres arbejdsplads - hele tiden med det menneskelige og kunden i centrum.

Intet skaber mere glæde og livskvalitet som at arbejde blandt lutter positive kolleger og denne arbejdsglæde gør igen, at alle har mere energi til familien når man kommer hjem.

Esbjerg-Metoden betyder for virksomheden at samtidig med at den menneskelige og økonomiske bundlinie hæves, minimeres sygedage og brokkeri. Man får mere positive medarbejdere med et større overskud.
Uden brok - mere energi så undgår
I også unødvendig stress.
Livskvalitets-loven er 20 positive paragraffer til arbejdspladser der ønsker endnu mere arbejdsglæde som drivkraft og ønsker mindre brok og mere positivitet og hvor medarbejderne slev kan medvirke aktivt til at udvikle "Den positive arbejdsplads".   Tommy Christensen, JobPower;
"Tricket er, at arbejdspladsen skal skabe fælles værdier, som giver en fælles forståelse for en fælles verden"
Livskvalitets-loven på arbejdet
- Udarbejdet af JOB-POWER

§ 1 Gí energi
Vær herre over din egen og dine omgivelsers energi. Du hverken kan eller skal styre andres energi. Du kan give dem energi eller du kan trække energien ud af dem.

§ 2 Tanker
Vær herre over dine følelser, tanker og stress. Hver dags vigtigste udfordring er hele tiden, at tænke de rette tanker.

§ 3 Skulderklap
Giv ros og ris. Give dine omgivelser tiltrængte skulderklap hver dag. Gå aldrig uenig fra andre uden at have talt åbent om det.

§ 4 Positivitet
Tal og tænk aldrig negativ om nogen eller noget. Frasig dig de evigt negative personer - der er dit eget valg.

§ 5 Løsninger.
Giv kun dine omgivelser lov til at tale om løsningsmuligheder og ikke om problemer.

§ 6 Lyt
Vær verdens bedste lytter hver eneste dag. Lyt 90% mere end du taler.

§ 7 Respekt
Du skal altid have og vise respekt for andres job - uanset hvad de er ansat til

§ 8 Mål
Du skal opsætte mål for dig selv, og du skal altid aktivt være med til at sætte fælles mål og tage ansvar for de nås.

§ 9 Nej
Du skal være god til at sige nej. Et fravalg er også et valg. At sige ja til alt og kun nå det halve, er at gøre alle en bjørnetjeneste.

§ 10 Service
Sæt hver dag på nøgleordene om service i fokus, både overfor kollegaer og kunder Opmærksomhed og Oplevelser.

§ 11 Humør
Vær aldrig sarkastisk - ha´ et højt humør hver dag - uden sarkastiske bemærkninger.

§ 12 Evnen
Tænk altid på forskellen mellem mennesker, når du taler med andre. Brug forskellighederne som et positivt våben.

§ 13 Virkelighed
Mennesker lever i hver sin virkelighed. To mennesker er ikke ens. Din udfordring er at jeres fælles virkelighedsområde bliver større og større.

§ 14 Påvirkning
Du kan kun påvirke andre menneskers holdninger positivt -ved selv altid at være positiv.

§ 15 Selvkritik
Du har ikke altid ret. Du skal også være åben overfor selv at skifte holdninger og vaner.

§ 16 Overbevisning
Det er din overbevisning der både er din værste fjende og din bedste ven. Det er din egen overbevisning der skal skab din succes, derfor er det vigtigt at tro 100% på dig selv.

§ 17 Nu´et
Lev hele tiden i nuet. Ingen ærgrelser, ingen bitterhed, ingen bekymringer. Glæd dig over hvad du har - i stedet for negative tanker om hvad du ikke har.

§ 18 Ingen brokkeri

Du må aldrig brokke dig eller medvirke til negativ korridorsnak. Sig hvad du har af meninger på møderne, og husk din mening gælder også . Så længe det er konstruktivt skal alle meninger tages seriøst.

§ 19 Forandringsvillig
Drop sætningen "Det plejer vi ikke!", til kollegaer, nye og gamle, der foreslår nye ændringer. Man skal ikke være bange for forandringer. Verden forandre sig hele tiden, vi forandre os. Forandringer er en udfordring.

§ 20 Stress
Der findes både sund og syg stress. Syg stress er at sige ja til mere end du kan nå, og på den måde bliver du mere og mere stresset. Sund stress er at have travlt - og nå det du vil. Lov derfor aldrig mere end du kan holde. Gør du det alligevel, så få nogen til at hjælpe dig. Husk andre mennesker er også dygtige, så hav mere respekt for dine medmennesker og deres kunne.

UD MED JANTE-LOVEN
IND MED LIVSKVALITETS-LOVEN
- De menneskelige værdinormer på arbejdspladsen
www.jobpower.dk


Jowpower arbejder for, at styrke begejstringen
på Danmarks bedste arbejdspladser.