10 gode grunde til, hvorfor du skal være god til at netværke

Sæt fokus på dit netværk

Samfundet har forandret sig
I gamle dage kunne man arbejde et helt liv, med det man var uddannet til. I dag stilles der krav om konstant forandring, hvilket betyder at vi hele tiden skal finde nye holdepunkter, nye mentorer og ofte acceptere at være novicer. Her er det vigtigt at have et bredt funderet netværk at støtte sig til.

Du får flere valgmuligheder
Uanset om du leder efter en potentiel samarbejdspartner, en ny potentiel kunde eller et nyt job, så er det nødvendigt at du mestrer evnen til at komme i kontakt med fremmede mennesker. Det er langt fra naturligt for alle, men det kan læres. Og har du lært det, vil det automatisk lede til langt flere valgmuligheder for dig og din virksomhed.

Større vægt på de sociale kompetencer
I takt med at vi arbejder mere og mere i grupper og projekter på tværs af geografiske og kulturelle skel, så bliver vores sociale kompetencer afgørende for om vi får succes, mens de faglige kompetencer bliver anset for at være en forudsætning for at få jobbet. Og en ganske væsentlig social kompetence i dagens samfund, er evnen til at skabe og udvikle kontakter.

Du bliver et større aktiv for virksomheden
Hvis du er i stand til at dele din viden med andre og være god til at søge hjælp direkte hos en kompetent person, når du skal løse en opgave, så bliver du et større aktiv for din virksomhed. Dette gælder også når du er i stand til at skabe netværk uden for virksomheden, der på sigt kan lede til ny forretning, nye samarbejdsrelationer eller nye medarbejdere

Du får større selvtillid
Når du tager kontakt til et fremmed menneske og du ikke bliver afvist, men derimod bliver budt velkommen, så stiger din selvtillid. Det samme gælder når du opdager at folk omkring dig har brug for dig og er parat til at hjælpe, når du har brug for det. Det styrker din forandringsparathed, kreativitet og livskvalitet

Arbejdsmiljøet bliver forbedret ved øget "networking"
Arbejdsmiljøet bliver forbedret, hvis man træner medarbejderne i at netværke internt såvel som eksternt. Risikoen for at nogen føler sig isoleret eller overset minimeres fordi man lærer at bruge hinanden på en helt ny måde. Mange vil blive mindre stressede fordi de får lettere ved at bede om hjælp til at få en opgave løst.

Der er god økonomi i det
En organisation, hvor medarbejderne er gode til at arbejde sammen og bruge hinanden, skaber langt bedre resultater end en organisation, hvor der ikke er stærke interne bindinger.

Du bliver mere effektiv
Du er langt mere effektiv, hvis du er i stand til at skaffe dig hurtig adgang til viden, ideer, feedback, støtte og hjælp. Det er du kun, hvis du har et netværk af personer med mange forskellige kompetencer.

Se tilbage på dit liv
Hvor meget af det, der er sket i dit liv har du egentlig planlagt, og hvor meget er sket, fordi du lige var på det rette sted på det rigtige tidspunkt og lige mødte ham eller hende, der gjorde en forskel i dit liv? Er du en god netværker, kommer du til at møde flere mennesker, og det vil give dig flere muligheder fagligt såvel som socialt.

Kan du huske dine første dates?
Kan du huske skole- eller gymnasiefesterne hvor du ikke havde mod til spørge en lækker fyr eller pige om en dans? Og mens du stod og samlede mod, så kom der en anden og gjorde det lige for næsen af dig. Havde du været bare lidt bedre til at netværke, så havde du løbet med sejren og din selvtillid havde været flere meter højere. Sådan er det i mange af livets forhold.

Den gode nyhed er at det kan læres.