Mål & Motivation

Sådan skaber du resultater

af Pete Andersen

 

I 1953 startede man på Yale Universitetet i USA en undersøgelse om livskvalitet. Man samlede hele den afgående årgang på universitetet og stillede dem en række spørgsmål. Et af spørgsmålene lød: ìHar du sat mål for fremtiden, og lagt planer for at nå dem?î Det spørgsmål var der kun tre procent af hele årgangen der svarede ja til! Så lagde man alle besvarelserne væk og glemte alt om dem i lang tid. Tyve år senere fandt man besvarelserne fra 1953 frem igen, og besluttede at finde alle de overlevende fra årgang 53 og stille dem nogle flere spørgsmål. Man spurgte dem om alle de hårde, målbare ting der var sket i deres liv; deres økonomi, deres karriere etc. Og derefter spurgte man dem om alle de bløde ting som følelser, tilfredshed og livskvalitet. Og resultatet viste meget entydigt, at der var afgørende forskel på de tre procent, der tyve år tidligere havde svaret ja til at de havde sat mål og lagt planer, og de andre 97 procent der ikke havde gjort det. De tre procent som havde sat mål og lagt planer havde en højere livskvalitet, havde højere tanker om sig selv og deres evner, de var velafbalancerede og selvrealiserede mennesker, og de var fysisk og mentalt sundere end gennem­snittet. Men det som forskerne studsede mest over var det faktum, at de tre procent der tyve år tidligere havde svaret JA til at de havde sat mål og lagt planer, var nu i 1973, tyve år senere, økonomisk mere værd end de andre 97 procent tilsammen...

 

HAR DU SAT MÅL OG LAGT PLANER?
Hvis statistikken fra Yale Universitetet holder, og hvis det virkelig kun er tre procent af men­ne­ske­heden der sætter mål, så er der en vis sandsynlighed for at du som læser dette sikkert heller ikke har nogle formulerede mål endnu. På den anden siden kan du tænke på dig selv som en meget heldig person lige nu. Fordi hvis du følger disse anvisninger i denne artikel, vil du pludselig befinde dig i den lille eksklusive gruppe af mennesker der sætter mål og skaber resultater. Denne artikel handler nemlig om hvordan DU bruger dit ubevidste sinds ressourcer til at skabe de resultater du ønsker i dit liv. Og selvom forskerne på Yale Universitetet ventede tyve år med at følge op på undersøgelsen, behøver du ikke at vente så længe. Du kan føle dig absolut fri til at begynde at opleve de positive virkninger af målsætning allerede i dag. Lad os starte med at gøre op med nogle begrænsende...

 

MYTER OM MÅLSÆTNING

1.       Nogle mennesker tror at det at sætte mål afskærer dem fra spontanitet og kreativitet. Det er selvfølgelig helt forkert, fordi selve det at sætte mål, er en del af en større kreativ proces som kan sætte gang i en masse ideer og handlinger. Desuden er det faktisk nemmere at være spontan og udnytte nuets muligheder når man ved hvor man er på vej hen.

2.       Nogle mennesker tror at det kun er mennesker i erhvervslivet der sætter mål. Og det er da også rigtigt, at en del af det at være leder i erhvervslivet er, at kunne opstille velformulerede målsætning, både personligt og professionelt. Men disse teknikker kan også nemt bruges af ìalmindelige menneskerî som du og jeg, fordi uden mål er det nærmeste umuligt at vælge hvad vej man skal gå i livet. Og målsætning kan (og bør) derfor også bruges i parforhold, sundhed, uddannelse, træning og sportskonkurrencer. Og helt ærligt, hvis du skulle på ferie ville du vel også som minimum beslutte dig for hvor du gerne ville hen. Hvorfor skulle det ikke også gælde andre vigtige områder i livet?

3.       En sidste vigtig myte om målsætning der skal aflives er, at man nødvendigvis skal kende alle trinene fra A til B. Hvis det var den eneste metode til målsætning, så var vi stadig stenalderfolk. Faktum er, at uanset hvad du tror du kan, så kan du formentlig meget mere end det. Og kreativ målsætning kan hjælpe dig til at aktivere flere af dine ressourcer, fordi mens du arbejder på målet, arbejder målet også på dig. Og heldigvis har der altid være visionære mennesker der har sat sig større mål end dem, de allerede vidste de kunne nå. FORDI, HVIS DU KAN FINDE ARGUMENTER NOK FOR AT NÅ DIT MÅL, KAN DU OGSÅ FINDE EN VEJ TIL MÅLET!...

 

 

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

De næste fem trin kalder jeg ìde fem trin fra drøm til virkelighed.î Ideen i de fem trin er at de hjælper dig til at afklare og konkretisere dine drømme, så dit bevidste sind kan forholde sig konstruktivt til dem, og endnu vigtigere, dit ubevidste sind kan aktivere de nødvendige ressourcer, så du når de mål du sætter dig! Så hvad har du lyst til? Nu er dette jo en artikel i Workout & Fitness, så lad os i denne sammenhæng lade som om at det kun handler om at opnå bedre resultater indenfor det sportslige og kropslige. Og for en stund glemme at det også kan bruges på alle mulige andre områder i livet (og det er ikke en opfordring!). Start med at finde papir og blyant frem, og begynd så at tænke på...

 

1. HVAD HAR DU LYST TIL?
Forudsætningen for at du kan sætte mål er at du er klar over hvad du har lyst til. Og dette kan enten være motiveret at et bestemt problem du har (ìvæk fraî motivation), eller noget du har lyst til at blive bedre til eller opnå (ìhen imodî motivation). Og her er det en god idé at brainstorme helt frit. Spørgs­målet er: ìHvis det hele var op til mig...?î Eller: ìHvis jeg vidste med sikkerhed at det ikke kunne slå fejl...î Og drop alle tanker om at have råd eller ikke råd, tid eller ikke tid, evner eller ikke evner. Nogle mennesker siger at man må sætte tæring efter næring. Her er det omvendt, du må gerne sætte næring efter tæring. Fordi efterhånden som du bliver mere og mere tændt på dine mål, vil du opdage nye positive sider af dig selv. Så hvad har du lyst til? Tænk således: Vær realistisk, planlæg et mirakel! Alt for mange af os holder igen på os selv fordi vi ikke tror nok på os selv. Lad være med det, for du kan meget mere end du tror du kan, så leg helt frit med tanken om total succes nu. Fordi hvem ved, måske kan det være, at du får undervejs ideer til hvordan du kan realisere målet.

 

2. SKRIV DINE MÅL NED!
Næste trin er at realisere målet i den ydre verden. Trin 1 var i tankens verden, du tænkte på hvad du har lyst til (eller lyst til at slippe af med). Nu skal måles defineres og beskrives, og vi starter med det allermest enkle, nemlig en enkelt kort sætning der er positiv (ìhen imodî motivation) og som i nutid beskriver dit mål. Eks. ìJeg løfter nu let 85 kg. i bænkpresî eller ìmin vægt ligger stabilt på 75 kg.î Men ikke: ìJeg vil ikke længere være fedî. eller ìjeg er ikke længere en svækling.î Eller hvis det er en anden type mål, f.eks. ìJeg snakker flydende franskî eller ìJeg nyder mit nye jobî. Hvis den oprindelige tanke var et problem du havde, så spørg dig selv: ìHvordan skal dette være anderledes?î Og vend det derefter om så det er positivt formuleret. Skriv alle din mål ned på denne måde og læs dem jævnligt! Hæng dem op et sted hvor du kommer til at se dem tit. Det betyder at du fastholder målene, og din underbevidsthed er altid vågen for indput og ideer der kan bringe dig i retning af dine mål. Advarsel! Gå ikke videre med de næste trin før du har skrevet dine vigtigste mål ned på denne måde.

 

3. HVORDAN VILLE DET VÆRE?
Nu kommer argumenterne. Hvorfor er det vigtigt for dig at nå dette mål? (her tager du ét mål af gangen). Spørg dig selv; ìHvorfor er det vigtigt for mig at nå dette mål?î - ìHvad vil det give mig at nå det?î og ìPå hvilke måder vil mit liv være nemmere, sjovere, rigere og bedre ved at have nået målet? De svar der kommer fra dit indre kaldes værdier, og værdier er det der bevæger os i livet. Hvis vi ikke er i kontakt med værdierne bag vores mål, sker der ofte ikke noget. Husk på: Der findes ikke dovne mennesker, nogen har bare impotente mål! Trin 3 laves ligesom trin 2 med et stykke papir eller PC'eren tændt. Skriv det ned i en slags udviklingsjournal. Lav et manuskript over hvordan dit liv er når målet er nået (ikke hvordan du når målet). Hvad kan du gøre nu, som du ikke troede du kunne før du nåede målet? Hvem er du sammen med? Hvordan fejrede du din succes da du nåede målet? Hvad vil du se? Hvad vil du høre? Og hvordan vil det føles at nå det mål. Lav detaljeret beskrivelse af dit liv med målet. Kan du begynde at føle energien (motivationen) nu?

 

4. VIS DIN UNDERBEVIDSTHED FILMEN
Nu skal din underbevidsthed involveres i projektet. Du skal have fordelt arbejdet til dine indre medarbejdere så de kan levere varen (resultatet). Og der en vigtig ting du skal vide om din underbevidsthed - Den taler ikke dansk! (og heller ikke engelsk eller tysk). Underbevidstheden er ikkesproglig og arbejder primært i billeder og følelser. Derfor skal du, hvis du vil have din underbevidsthed med i projektet (og tro mig, det vil du!), tænke billeder og føle følelser. Du kan f.eks. gøre sådan her: Sæt dig ned og slap af (gerne om morgenen eller om aftenen lige før du sover, men sid op!). Tag et par dybe åndedrag og tænk et par minutter på noget afslappende og rart (evt. en tidligere succes) Derefter: Brug dit manuskript fra trin 3 og spil filmen i dit indre. Visualiser dit mål som om det allerede er en realitet. Og gør dette hver dag indtil det føles naturligt og rigtigt at tænke på. Det betyder nemlig at din underbevidsthed har accepteret ideen, og er begyndt at arbejde på at virkeliggøre målet for dig. Og bliv ikke for overrasket over hvor hurtigt det kan gå.

 

5. HANDLING
Nu må du bakke dit ubevidstes arbejde op ved at tænke, tale og handle som om det allerede er en realitet. Check dine tanker og dit sprog og fjern ord og vendinger som ìkan ikkeî, ìumuligtî, ìsværtî, ìfiaskoî, etc. og brug i stedet ìhar ikke lystî, ìved endnu ikke hvordanî, ìudfordrendeî, ìfeedbackî, etc. Tænk positivt om dig selv, dine evner og alle som er involveret i realiseringen af målet. I dine tanker, lad som om målet allerede er nået. Og hvis målet er en bil, så start med at købe nøgleringen! Hvis målet er en slankere krop, så begynd at købe tøj i målstørrelsen! Hvis målet er en kæreste, så begynd at gøre plads til ham/hende i dit liv. Med denne type handlinger kommunikerer du til din underbevidsthed, at du er klar til at leve målet, både mentalt og fysisk.

 

MOTIVATION - LØBER DU VÆK FRA ELLER HEN IMOD?
Lige fra vi er helt små bliver vi alt for ofte belært om mulige negative konsekvenser af vores handlinger. Vi bliver så og sige truet til en bestemt adfærd: ìHvis du gør sådan, så sker der det og detî eller: ìHvis ikke du gør ditten eller datten, så...î Vores forældre gjorde det selvfølgelig med den positive intention at løse nogle pædagogiske udfordringer her og nu, og glemte helt at tænke på, at ved stadig påvirkning af denne art får vi ikke blot vores børn til at makke ret her og nu, vi lærer dem også en bestemt måde at motiveres på. Vi lærer at ìbevæge os væk fraî. Prøv at lægge mærke til hvor tit når du spørger et menneske om hvad de har lyst til, at de så svarer med hvad de ikke har lyst til. Problemet med en negativ (væk fra) motivationsretning er dels, at man ikke selv bestemmer retningen, men hvad endnu værre er; jo mere succes man har, jo mindre motiveret vil man være, for så er der jo ikke noget at bevæge sig væk fra! En stensikker måde du kan vide om du ubevidst bruger ìvæk fra motivationî er, hvis dit liv på et bestemt område kører op og ned som en rutsjebane. Det er altid et tegn på ìvæk fraî motivation (Et godt eksempel på dette er mennesker der går på slankekure hele livet, og taber sig og tager på igen og igen). Heldigvis kan du ændre din motivationsretning, ved bevidst at øve dig i at tænke på det du gerne vil have skal ske (i stedet for det du ikke vil have skal ske). Dette er en af de ting der virkelig kan sætte skub i din udvikling i retning af dine mål.

 

HVOR POSITIVT KAN DU TÆNKE UNDERVEJS TIL MÅLET?
Vidste du at Thomas Edison lavede ca. 10.000 prototyper på glødelampen før han lavede en som bare virkede nogenlunde? Der var engang en journalist som spurgte ham hvordan han kunne opretholde gejsten efter så mange mislykkede forsøg. Thomas Edison svarede. ìJeg har ikke lavet nogen mislykkede forsøg. Jeg har elimineret alle de måder man ikke kan lave glødelamper. Jeg tog titusinde skridt i den rigtige retning.î Ser du, Thomas Edison forventede aldrig at det ville lykkes i første forsøg. Men han troede på at det var muligt, og var villig til at blive ved indtil det lykkedes. Positiv tænkning er, at tænke ìfeedbackî hvis målet ikke realiseres i første (eller andet) forsøg, og så gå på den igen, nu lidt klogere end før. Fordi feedback siger ikke noget om dine evner, men udelukkende noget om dit foreløbige valg af metode! Og husk at med øvelse kan der tænkes positivt om alting. Som f.eks. faderen der kigger i sin søns karakterbog og siger: ìI det mindste kan jeg da være sikker på, at du ikke bruger bevidsthedsudvidende stofferî.

 

NU ER DET OP TIL DIG!
Nu ved du, trin for trin, hvordan du opstiller et velformuleret mål. Albert Einstein kaldte det tankeeksperimenter, forfatteren Louise Hay kalder det at visualisere sine mål, og indenfor erhvervslivet kalder man det ìStrategisk Planlægning.î Du kan kalde det præcis hvad du har lyst til, og jo før du kommer igang med det, jo før kan du begynde at nyde, at det du har lyst til bliver til virkelighed.

Alice spørger Filurkatten:
ìHvad vej skal jeg gå?î
Filurkatten spørger tilbage:
ìHvor skal du da hen?ì
Alice svarer:
ìDet er lige meget!î
Hvortil Filurkatten slutter:
ìSå er det også lige meget hvad vej du går.î
Frit efter ìAlice i Eventyrlandî

 

Sådan Skaber Du Resultater i Dit Liv

 

1. Vid hvad du vil!
(Opstil kriterier for succes, så du kan måle dine fremskridt)

2. Vær fleksibel i tanke og adfærd!
(Feedback siger ikke noget om dine evner, kun om dit foreløbige valg af metode)

3. Læg mærke til om det du gør virker!
(Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet)

4. Gå igang NU!
(Brug nuets enorme energi, det er NU du har lyst)

 

© Pete Andersen 1997