Tips & Fif

Hvad er motivation ?
Det igangsættende element i menneskelig adfærd.

Motivation er givetvis ikke den eneste forklaringsfaktor bag menneskelig adfærd, men motivation er ofte en del af forklaringen og ofte en meget væsentlig del af forklaringen.

Det er vigtigt at slå fast, at motivation og engagement varierer fra menneske til menneske og at motivationen over tid varierer for den enkelte. Motivation er en dynamisk størrelse og for det enkelte menneske har de mekanismer der potentielt kan igangsætte motivationen meget forskellig betydning over tid.