Overskrift 1

7 gode vaner

 

 

Effektiv adfærd forudsætter de rigtige vaner. Først når adfærden består af vaner, vil du kunne opnå de nødvendige resultater for en effektiv hverdag.

 

Du skal skabe balance mellem din produktionsevne (PE) og din produktion (P) – P/PE.

 

Du kan øge din produktionsevne, men du kan ikke øge din produktion ud over din produktionsevne.

 

Du skal behandle dine medarbejdere lige så godt som dine bedste kunder.

 

  1. Vær proaktiv

-          Fokuser på det, du selv har indflydelse på.

-          Skelne mellem indflydelses-sfære og interessesfære.

-          Ved at være proaktiv kan du øge din indflydelsessfære.

-          Proaktive mennesker har positiv energi

-          Vær handlingsorienteret

-          Sprog:

Proaktive:                                             Reaktive:

Lad os se på alternativer                        Der er ikke noget, jeg kan gøre

Jeg kunne vælge en anden udvej           Sådan er jeg bare

Jeg kan vælge et passende svar              Jeg skal gøre det

Jeg vælger                                              Jeg kan ikke

Jeg foretrækker                                      Jeg må

Jeg vil                                                     Hvis bare…….

 

 

  1. Begynd med slutningen

-          Hav altid slutbilledet i sigte

-          Alle ting skabes to gange (først mentalt, så fysisk)

-          Øvelse: hvordan vil du huskes, når du dør?

 

  1. Gør det første først

-          Opdel aktiviteterne efter kriterierne haster/haster ikke og vigtigt/ikke vigtigt

 

Haster

Haster ikke

Vigtigt

Kvadrant I

Aktiviteter:

Kriser

Presserende problemer

Tidsfrister

Udløbsfrister

 

Resultater:

Stress

Udbrændthed

Kriseledelse

Brandslukning

Kvadrant II

Aktiviteter:

Forebyggelse

Planlægning

Opsøgning af venskaber

Opsøgning af nye muligheder

Planlægning

Afslapning

 

Resultater:

Vision og perspektiv

Balance

Disciplin

Kontrol

Få kriser

Ikke vigtigt

Kvadrant III

Aktiviteter:

Afbrydelser

Uventede besøg

En del post

Mange møder

Kommende presserende problemer

Populære aktiviteter

 

Resultater:

Kort tidshorisont

Kriseledelse

Planer og mål uden værdi

Tomme relationer

Kvadrant IV

Aktiviteter:

Trivialiteter

Hårdt arbejde

En del post

Mange telefonsamtaler

Tidsspilde

Behagelige aktiviteter

 

Resultater:

Uansvarlighed

Afhængighed

Fyring

 

 

-          Det er kvadrant II-aktiviteter, der ’rykker’ og flytter noget.

-          Faren består i at hænge fast i kvadrant I-aktiviteter, eller endnu værre, kvadrant III

 

I forholdet til andre mennesker har vi en følelsernes bankkonto, som vi kan indsætte på og trække fra. Indsættelser sker gennem venlighed, høflighed, ærlighed og ved at overholde løfter. Derigennem opbygges en beholdning af tillid, som der derefter kan trækkes på. Hvis vi har sat meget ind på kontoen er det mindre problematisk at trække på kontoen i form af fejl og dumheder.

 

  1. Tænk vind/vind

-          Skab situationer, hvor begge parter er vindere

-           

 

  1. Søg først at forstå….derefter at blive forstået

-          Prøv at forstå din ’modpart’, før du forsøger at få ham til at forstå dig

-          Hvis du forstår din ’modpart’ har du/I nemmere ved at finde en løsning

-          Lyt med indlevelse ud fra, at modpartens synspunkt som udgangspunkt bunder i en anden måde at nå målet på.

 

  1. Skab synergi

-          Sæt pris på forskelle mellem mennesker

-          Udnyt forskellene mellem mennesker

-          Søg det tredje alternativ i stedet for altid at gå efter kompromiset.

  1. Slib saven

-          Husk at styrke din personlig produktionsevne

-          Mentalt, fysisk, åndeligt, socialt