DRØMMETEAMET

DRØMMETEAMET

En stor del af din dagligdag foregår i teams. Derfor er dit velbefindende afhængig af, hvor godt disse grupper fungerer. Læs mere om, hvordan du kan tage temperaturen på den gruppe du tilhører på jobbet. Læs også om, hvad der skal til for at udvikle din gruppe. Søger du nyt job kan du her læse, hvordan du skal vurdere om det nye team er noget for dig!
DIT DRØMMETEAM - FINDES DET?
Der kan være langt fra drømmen om den perfekte gruppe og dagligdagen på arbejdet. Spørgsmålet er, om der behøver at være så stor en forskel. Her argumenteres for, at der findes en "succesformel" for, hvordan man skaber drømmeteamet. Du vil også blive udsat for den påstand, at du faktisk har store muligheder for at påvirke teamet til at alle får endnu større jobglæde.

Er du jobsøgende, er det en god ide at søge informationer om det team, du søger ind til. Det er ikke nok, at virksomheden er interessant - din hverdag vil blive præget at de mennesker, du skal samarbejde med. Men før du søger informationer, er det væsentligt at finde ud, hvad der er relevant at undersøge.

"Team" er efterhånden blevet et modeord, som af nogen opfattes lidt poppet. Ordet gruppe opfattes af andre som lidt gammeldags. Men det er to ord, som dækker præcist det samme. Det handler om samarbejde, kommunikation, tillid og tolerance i dagligdagen.

Vi har alle deltaget i et drømmeteam på et eller andet tidspunkt i vores liv. Det kan have været på jobbet, i fritiden, som barn, ung eller ældre. Endeligt kan det slet og ret have været vores familie. Det er de grupper, hvor vi har følt os glade, lykkelige, værdsatte, og vi har haft en god følelse af at "høre til."


BRUG ET ØJEBLIK TIL AT REFLEKTERE

Tænk på en gruppe du har tilhørt på et tidspunkt i dit liv. Tag et stykke papir - print evt. denne side ud - og nedskriv svarene på følgende spørgsmål. (Undervejs i processen vil du sikkert opdage, at du har deltaget i mange succesgrupper. Så besvarer du bare samme spørgsmål flere gange.)

1) Hvad var gruppens opgave?

2) Hvad var de særlige kendetegn for denne gruppe:

3) Hvad gav det dig at tilhøre gruppen:

I forbindelse med kurser i teamudvikling er denne opgave blevet løst af mange hundrede deltagere med et ganske overraskende resultat. Alle svarene har været stort set identiske! Naturligvis er der brugt forskellige ord, men vi har tilsyneladende alle den samme opfattelse af, hvad et drømmeteam er, og hvad det giver den enkelte at være medlem. Det kan du selv teste. Stil dine kolleger samme opgave og sammenlign jeres løsninger.

Ud fra denne opdagelse er det muligt at tage temperaturen på det team, du allerede tilhører - vurder punkt for punkt, hvor godt I lever op til beskrivelsen af drømmeteamet.


SUCCESFORMLEN

Erfaringen viser, at drømmeteamets medlemmer kan svare bekræftende på følgende udsagn:

Fælles vision:

Teamets medlemmer har en fælles vision af, hvad man ønsker at opnå. Det kan være klart formuleret eller bare en vag fornemmelse. Visionen sætter retningen for teamet og gør det nemt at vurdere, om en beslutning er "rigtig eller forkert" i forhold til vores værdier.

Klart mål:

Teamets medlemmer arbejder mod et fælles og konkret mål. Der er opgaver, som skal løses inden for et bestemt tidsrum. Har teamet ikke et konkret mål, er der en tendens til, at man selv sætter et.

Klare roller:

I teamet er der en klar arbejdsdeling - enhver kender sin rolle og sit ansvar for, at teamet som helhed kan opnå sine mål. Naturligvis er man så fleksible, at man støtter og hjælper hinanden på tværs af rollerne.

Samarbejde:

I teamet er der et godt samarbejde præget af gensidig tillid og tolerance. Nøgleordet er kommunikation. Enhver har den nødvendige information til at kunne løse sine opgaver. Samtidig er der en god dialog, og alle synspunkter bliver respekteret.

Opgaveløsning:

Teamets medlemmer er gode til at løse opgaver i fællesskab. Det viser sig på områder som fx fælles planlægning, fælles problemløsning og fælles håndtering af konflikter.

Kultur:

Teamet er god til at fejre succeser og tage ved lære af fejltagelser. Man er gode til at give hinanden ros og ris. Kulturen hænger nøje sammen med, at teamet har en fælles "historie" som f.eks indeholder at man har haft gode fælles oplevelser.

Stolthed:

Teamets medlemmer er stolte af at tilhøre teamet. Omverdenen ser på teamet med respekt og anerkendelse.

Virker ovennævnte udsagn meget teoretiske og fjerne? Hvis du synes det, så prøv at sammenholde dem med din beskrivelse af din personlige oplevelser i drømmeteamet.

Er du stolt af dit team?

- og kan teamet være stolt af dig?

VIDERE FREM

Det team, du tilhører på jobbet eller i fritiden, kan helt sikkert udvikles, så det i højere grad ligner jeres fælles drømmeteam. Enhver udvikling starter med et fælles ønske om at gøre noget - og en fælles erkendelse af, hvordan situationen er lige nu.

Løsningen er derfor nærliggende: Lad teamets enkelte medlemmer vurdere udtalelserne i succes formlen på en skala fra 1 - 10 ( med 10 som højeste score). Bliv derefter enige om, hvilke områder der skal gøres noget ved - og så er I allerede godt i gang.

Søger du et nyt job, er det ikke sandsynligt, at du kan få alle informationerne - men brug øjnene og lyt til, hvad du bliver fortalt. Brug succesformlen til at sammenfatte dine indtryk.

Det er ikke tilfældigheder, der gør, at eet team har karakter at et drømmeteam, mens andre har svært ved overhovedet at opfatte sig som et team. Det betyder, at ethvert team kan udvikles - også dit. Husk dog på, at Rom ikke blev bygget på én dag. Løsningen er en systematisk indsats, der bygger på respekt og tolerance overfor ethvert medlem af teamet. Belønningen for indsatsen er dog værd at kæmpe for: Tænk på, at den oplevelse du havde i dit drømmeteam, kan overføres til din dagligdag.