27-11-2011

Uge 48 - Hvilket indtryk gør stemmer på dig?

Af: , ph.d.-studerende, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 
Danske forskere lancerer her en test, der skal være med til at kortlægge, hvordan stemmer med forskellige betoninger og rytmer påvirker vores syn på afsenderen.
 
 
 
"Sig noget, så skal jeg fortælle dig, hvem du er." Vi er hurtige til at danne førstehåndsindtryk alene ud fra folks stemmer. I denne test kan du fortælle danske forskere, hvad du tænker om et væld af forskellige røster.
 
 
Lige fra barndommen bliver vi belært af omverdenen om, at man ikke skal skue hunden på hårene, og at hastværk er lastværk.

Ordsprog som disse fortæller os to ting;

  1. at vi har en udbredt tendens til helt automatisk at danne overfladiske førstehåndsindtryk af andre
     
  2. at disse spontane indtryk er fejlagtige

Psykologisk forskning bakker i høj grad den første antagelse op - vi danner rask væk spontane førstehåndsindtryk af andre personer ud fra f.eks. deres ansigtstræk, deres påklædning og deres kropssprog.

Men forskning indikerer også, at vores førstehåndsindtryk måske ikke er så fejlagtige, som ordsprogene indikerer. Nogle personer er i hvert fald begunstiget med en ganske forbløffende intuition.

Stemmer påvirker vores førstehåndsindtryk

Nyere psykologisk forskning peger på, at vores førstehåndsindtryk af andre personer især er påvirket af deres stemmer.

Tænk blot på Lotte Heise, Jørgen Leth og Ole Thestrup - disse personer er svære at forestille sig uden at høre deres karakteristiske stemmer for sit indre øre.

Fakta

Sæt dig godt til rette og tag forskernes detaljerede test af, hvordan vi bliver påvirket af andre menneskers stemmer.

Stemmeegenskaber som tonefald, rytme, hastighed, og tryk ser ganske enkelt ud til at påvirke vores evalueringer af og interaktioner med andre personer ganske kraftigt.

Test er del af forskning i sprogpsykologi

I denne online-test undersøges det, hvad det er for nogle indtryk, vi får fra forskellige stemmer, og hvad disse indtryk har af betydning for, hvordan vi forholder os til personerne i hypotetiske interaktioner. 

Testen er en del af et igangværende forskningsprojekt i sprogpsykologi og er udarbejdet af professor Henrik Høegh-Olesen og ph.d.-studerende Niels Holm Jensen fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet samt Michael Ejstrup, sprogforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Det er vigtigt, at du gennemfører testen fra ende til anden, hvis dine svar skal kunne bruges af forskerne. Testen kræver, at du giver dig tid til at lytte til forskellige stemmer, så den tager i omegnen af et kvarter at gennemføre.

Derfor er det en god idé at lave en kop kaffe eller te og finde et godt sted at sætte sig til rette foran skærmen. 

Og SÅ er du klar til at tage testen.