21-05-2014

Uge 22 2014 : Ti gode råd til at få success med networking

Solide netværkskompetencer er altafgørende i et videnssamfund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her får du 10 gode råd, som kan hjælpe dig og din virksomhed med at få success med networking.

 

1)

 Husk altid at have visitkort på dig – med alle relevante oplysninger. Et foto på visitkortet gør det ulige nemmere at genkalde sig en person, hvis man efterfølgende ønsker at tage kontakt.

 

2) 

Du bygger ikke netværk ved at sidde hjemme på kontoret og ringe rundt. Du må ud til receptioner, konferencer, messer, netværksmøder, kurser osv. Du skal ud af huset og møde nye mennesker, der garanteret kan bidrage med noget til dit liv og din virksomhed. Tænk på, at gode netværk er lig med magt og indflydelse.

 

3)

 Dit kropssprog fortæller meget om din tilstand, dit velbefindende og dit over- eller underskud. Optræd altid i den bedste udgave af dig selv. Husk, at vi tiltrækkes af vinderattituder. Taberne har det alt for svært, så fake om nødvendigt de timer, en reception eller en konference varer, så du opnår maksimalt udbytte ved enhver netværksmulighed. Orker du ikke – eller kan du ikke frembringe det fornødne overskud, der skal til – så bliv hellere hjemme denne ene gang.

 

4)

 Vær aktiv! Tag kontakt, præsenter dig selv og ha’ altid tre indledende smalltalk-spørgsmål parat. Eksempler: Hvad bringer dig hertil? Hvor kommer du fra? Hvad laver du? Vær en god lytter, stil opfølgende spørgsmål, og bliv i historien. Søg efter fælles interessefelter eller passioner. Det skærper incitamentet til mere konversation og gør det nemmere efterfølgende at huske hinanden.

 

5)

 Bliv god til at cirkulere, så du får talt med mange. Husk at afslutte med at uddele dit visitkort, og lav en aftale om, hvornår I høres ved igen. Laver I ikke en fast aftale, så ring eller send en mail senest ugen efter. Byd ved denne lejlighed gerne på noget konkret – et møde, en middag eller et tilbud. Det gør det lettere at ringe op og nemmere for modtageren at forholde sig til kontakten.

 

6)

 Skab en god stemning med smalltalk, så andre bliver glade, og du derved også selv bliver glad. Vær opmærksom på dine omgivelser – ros dem, tal til dem, og lad dem føle sig accepteret og inviteret ind i varmen. For mændenes vedkommende: Vær galant – det lønner sig i den grad. For kvinderne gælder det om at tage åbent imod og vise glæde, når man får opmærksomhed.

 

7)

 Når vi går ud for at møde nye mennesker, får vi danskere en stor lyst til at tage kontakt til de mennesker, vi kender i forvejen, eller som ligner os selv. Det er også glimrende, hvis vi har valgt konteksten ”I dag skal vi hygge os”, men gælder det business, er det vigtigt at forlade de trygge rammer og i stedet være opmærksom på mennesker, der kan berige os med nye og anderledes muligheder, indfaldsvinkler og perspektiver.

 

8)

 Udvælg relevante netværk og også gerne aktuelle personer, som vil kunne gavne din virksomhed. Kendte og eftertragtede mennesker er ikke nødvendigvis svære at komme i kontakt med. En målrettet indsats baseret på en seriøs forberedelsesfase kan hjælpe med til at gøre kontakten relevant for vedkommende og desuden dæmpe ens egen nervøsitet.

 

9)

 Stil dig selv og dine medarbejdere en opgave hver gang, der skal bruges et par timer på en reception, en dag på en konference eller en uge på et kursus. Disse netværksmuligheder skal resultere i mindst én ny kontakt til firmaet – og gerne flere. Ved at gøre dette til en opgave løfter man sig ud af sit eget navlepilleri og gør det til et stykke professionelt arbejde at opsøge nye kontakter.

 

10)

 Gør networking til en arbejdsdisciplin. Find rollemodeller, eller vær selv en af dem, der går foran og viser, hvordan man udvælger sig gode netværk, og hvordan man agerer i dem. Opstil succeskriterier for, hvad netværksaktiviteterne skal bidrage med i jeres virksomhed. Giv funktionen værdi og ros, og uddel opmærksomhed og belønning til de personer, der arbejder for sagen.

Denne artikel er baseret på e-bogen ”Networking – en professionel disciplin”

Hvis vi du vil lære mere om hvordan du får success med networking, så er “

Networking – en professionel diciplin” , skrevet af Simone Lemming Andersen, lige noget for dig.