08-04-2013

Uge 15 - Er du primært proaktiv eller reaktiv ?

Har du lagt mærke til at nogle mennesker har brug for at tænke og tale meget om tingene før de går i gang, mens andre meget hurtigt springer ud i tingene?

 
 
 
 
 
 
Forskellen ligger i de dybe grundlæggende neurologiske filtre som man i NLP kalder metaprogrammer. Der er to måder at afgøre en persons motivationsniveau. Den ene er at observere hvordan personen taler og bevæger sig, den anden er ved direkte at stille nedenstående spørgsmål (den første er bedst):

I en uvant arbejdssituation, tager du så hurtigt bestik og handler,
eller overvejer du først alle mulige konsekvenser?

Proaktiv:

Definition: Mennesker der i en specifik sammenhæng er mest proaktive starter ting op. De handler ofte uden at analysere situationen. De kan være skræmmende for visse andre fordi de buldrer frem. De er gode til at få tingene gjort og venter ikke på at andre skal begynde.

Sprog: Proaktive mennesker taler i korte sætninger, direkte sprog, klar sætningsstruktur, oftest om konkrete ting, og som om de har kontrol over deres liv.

Specifikke formuleringer: Bare gør det, hvorfor vente, nu, tage initiativ, lad os komme videre, spring ud i det (du kan motivere proaktive mennesker ved at bruge formuleringer som disse).

Adfærd: Taler hurtigt, trommer med fingrene, masser af bevægelse og tegn på utålmodighed.

Reaktiv:

Definition: Mennesker der i en specifik sammenhæng er mest reaktive venter på at andre skal begynde, eller på det rigtige tidspunkt. De kan tænke meget uden at handle. De ønsker at forstå situationen fuldtud før de gør noget og de er gode til at analysere.

Sprog: Ufuldendte sætninger, passiv sætningsstruktur, lange snørklede sætninger, taler om at forstå, at analysere og om princippielle ting.
 
Specifikke formuleringer: Lad os tænke os godt om her, så du ved hvorfor du gør det, det er tid nu, heldet er med dig (du kan motivere refleksive mennesker ved at bruge formuleringer som disse).
 
Adfærd: Passiv, afventende og villig til at sidde stille i lang tid.

 
Konklusion (3 hurtige spørgsmål):
  1. Hvis du tænker på proaktiv og reaktiv som en skala, hvor man sjældent er det ene eller det andet, men oftere et eller andet sted på skalaen - hvor på denne skala befinder du dig så mest?
  2. Hvis du allerede har lagt mærke til hvor forskelligt dit motivationsniveau kan være i forskellige sammenhænge - i hvilken sammenhæng er du så mest proaktiv?
  3. Hvem kender du som er henholdsvis mest proaktive og mest refleksive?
 
Kilde: Pete Andersen
 
 

Tænk fremad

Eneste måde det kan lykkes dig at være proaktiv, er at tænkte fremad. Et godt råd er at starte dagen med at lige overveje følgende spørgsmål:

  • Hvad skal der ske i dag?
  • Hvilke aftaler har jeg?
  • Hvilke udfordringer kan jeg møde?
  • Hvordan kan jeg gøre mig klar på dem?
  • Hvad kan jeg gøre for at gøre dagen nem og klare mine opgaver hurtigst muligt?
  • Hvorfor bliver i dag en fed dag?
Bare ved at bruge 5 minutter på de spørgsmål, har du tænkt mere end 97% af befolkningen har om deres eget liv denne dag.