03-03-2013

Uge 10 - Neuroplasticitet – du kan træne din hjerne.

 

 

 

 

 

 

Hvis vi bekymrer os for meget om os selv,

Vil vi ikke få tid til andre

Mother Theresa

 

 

 

 

Sikken en overskrift: ”neuroplasticitet”. Hvad er det nu for noget ham Torbjørn har fundet på?

af Torbjørn Jørgensen

Lad mig starte med en forklaring. Jeg nyder at læse bøger. Jeg bliver meget inspireret af forskellige typer faglitteratur. Mange læsere vil sikkert huske, at Daniel Goleman for ca. 5 år siden udgav den meget spændende bog: ”Følelsernes Intelligens”. Den blev fulgt op af andre spændende bøger om, hvordan følelser, eller mangel på samme, kan betyde store forskelle f.eks. på det psykiske arbejdsmiljø.

 

Nu har Daniel Goleman gjort det igen. Sammen med et hold på 8 videnskabs-m/k’er har han sammen med Dalai Lama gennemført 10 workshops om, hvordan den menneskelige hjerne kan udvikle sig, præcist som man selv vil (træner den til). Disse workshops er blevet til bogen: ”Destruktive Følelser”

 

Findes der noget mere berigende og livsbekræftende, end at få dokumenteret det man selv har talt og skrevet om igennem mange år. Her har en gruppe af verdens fornemste videnskabsfolk. Professorer, nobelprisvindere, Ph.d.’er, sat sig sammen for at fortælle om de seneste videnskabelige undersøgelser, og om, hvordan vi bliver, hvad vi tænker og konsekvenserne heraf.

 

Jeg skal forsøge at beskrive nogle af de undersøgelser der er foretaget, og jeg vil forsøge at gøre det i et sprog som giver mening. Ved hjælp af de nyeste og største EEG- og MR skannere, har man målinger for de forskellige aktiviteter der sker i hjernen.  EEG skanneren måler hjernens elektriske aktiviteter. Hjernebølger. MR skanneren fotograferer hjernens struktur og overfører resultaterne på video.

 

Forestil dig, at man skanner en nystartet taxichauffør i London. Man beder ham forestille sig, at han skal finde vej til et bestemt sted. Mens han tænker, bliver hjernen skannet og man kan tydeligt se, at hans visuelle center i hjernen udvides.

På samme måde kan man måle hjernens aktivitet i centret for styring af hænder og fingre hos en pianist. Det utrolige er, at når man så gentager forsøget med taxachaufføren, efter at denne har kørt taxa i London i ½ - 1 år, da kan man konstatere, at hans visuelle center i hjernen er væsentligt udvidet.

 

Dette fænomen kaldes neuroplasticitet.

 

Mere spændende bliver det, at man også kan lokalisere de områder i hjernen som indeholder følelser af lykke, begejstring, glæde, høj energi og vågenhed. (Den præfrontale hjernebark)

Dette modsvares af det parallelle sted i den anden side af hjernen, som indeholder ubehagelige følelser, tristhed, angst og bekymring.

Samtidig viser det sig, at  selve den handling, at beskæftige sig med andres velfærd, medfølelse, skaber større velvære i ens eget indre.

 

Dermed kommer vi til citatet fra Mother Theresa: Hvis du bekymrer dig for meget om dig selv, får du ikke tid/ overskud til at hjælpe andre.

 

Jeg har i mange tidligere artikler beskæftiget mig med begrebet ”Positiv Tænkning”. Ofte har jeg refereret til ”Forskningsnyt fra Psykologien”, som bl.a. fortæller, at man kan opbygge sit eget immunforsvar ved at  koncentrere sit tankesæt i positiv retning. Den sidste artikel jeg har læst om dette, bekræfter, at man kan dokumentere forøget virkning af influenzavaccine ved at tænke positivt.

 

Nu kommer så disse dokumentationer via videnskaben, som ved hjælp af skannere, de største der findes, dokumenterer, at du kan sammenligne områder i hjernen med en almindelig muskel. Den kan trænes. Gøres stærkere. Udvikle sig. Helt op til 70 års alderen viser det sig i dag. Hvor man tidligere mente, at hjernen mistede sin kapacitet allerede fra 20 års alderen.

 

At du selv kan træne og udvikle området for lykke, medfølelse, kærlighed, selvrespekt og at du kan gøre det hele livet, må vel være målet for alle mennesker. Når det samtidig sker, sideløbende med dit positive forhold til andre mennesker. Samt at det samtidig opbygger dit eget immunforsvar er vel ikke så ringe.

Målet for os alle må være, at blive fri for lidelse. Ikke blot at dulme lidelsen gennem medicin. Men en varig tilstand, hvor vi bliver fri for lidelser. Kan man træne sig op til det? Som man kan træne sig til mange andre ting? Noget tyder på det.

Konklusionen i denne meget spændende bog siger: ”den opdagelse, at hjernen og nervesystemet udvikler nye celler, når indlæring eller gentagne oplevelser kræver det, har sat plasticitet øverst på neurologiens dagsorden. Neural plasticitet, hjernens evne til at omforme sig i overensstemmelse med den måde oplevelserne påvirker den, vil omforme selve psykologien i de kommende år”.

 

 

Hvad betyder alt dette for dig og for mig?

 

Præcis som taxachaufføren og musikeren. Du kan træne den del af din hjerne, som handler om lykke og medfølelse.

Det er dokumenterbart, at hvis du, hver aften, lige inden du lægger dig til at sove, skriver 3 positive oplevelser (endelig ikke negative, for så får du det omvendte resultat) du har haft igennem dagen. Da vil det center i hjernen som arbejder med lykke og livsglæde udvides. Du vil opleve højere grad af livskvalitet, ligesom du vil opleve et bedre helbred.

Du kan også samtidig sige til dig selv, at du vil vise omsorg og medfølelse / indlevelse og forståelse overfor andre. Da vil du BÅDE opleve en væsentlig forøgelse af din egen livskvalitet og kvalitet i dit samvær med andre.

Der er utallige undersøgelser som bekræfter dette.

 

Sååå, kom blot i gang: Vis andre, at du forstår dem, respekterer dem og kan li’ dem, samtidig med, at du fortæller dig selv om alle de positive hændelser du oplever. Da vil dit liv blive stadig rigere.

 

Lykke er, når andre lykkes.