28-01-2013

Uge 5 - Tænd din indre passion

Virksomheder drømmer om at have medarbejdere som folk husker for noget positivt. Alene det at vi er i stand til at huske hinanden, alle de møder vi holder, mails, telefon opkald vi modtager, kræver virkelig noget af din allerede ophedede hjerne. Vil du vide, hvordan du bliver sådan én andre kan huske, genkender og anbefaler til andre?
 
 
 
 

Af Soulaima Gourani
 
Lad mig begynde med din arbejdsplads. Faktum er at virksomheder ikke alene kan konkurrere på pris eller på det fysiske produkt længere (ikke kun i hvert fald). Der må tilføres følelser, som manifesterer sig i dem man henvender sig til.

De fleste virksomheder drømmer faktisk om at være originale. For at slå igennem må de kunne adskille sig på noget, som ikke kan kopieres – det er muligt at kopiere langt de fleste produkter og services (bare spørg kineserne). Det er straks vanskeligere med mennesker – så det er her du kommer ind i billedet.

Din gennemslagskraft, og din evne til at bygge emotionelle relationer til kollegaer, kunder og samarbejdspartnere er essentielt for din arbejdsgiver.

En person med disse egenskaber vil virksomheder gerne ansætte, og gerne betale for.

Synlighed
I disse år ændrer vi vores syn på synlighed. I mange år har det været godt at leve stille men godt. Nu ønsker virksomheder sig branding, omtale og ambassadører – og det får de igennem deres medarbejdere som er synlige overfor de rigtige kontakter.

I flere år har flere brancher været optaget af at fremstå som professionelle. Og vi har bestræbt os på at være kølige, distancerede, uvildige, professionelle og kliniske i vores omgang med andre mennesker. Dét betød at en samtale med en autoritet kunne koge sammen til én stor grumset suppe af intetsigende indtryk.

Her 4-6 år efter ved vi meget mere om den menneskelig hjerne og om hvordan vi husker, køber og anbefaler produkter og hinanden. Og dét har ændret på den måde vi henvender os til vores kunder eller kollegaer på. Det har ændret den måde vi kommunikerer på, og ændret måden vi styrer og leder virksomheder på.

Kort sagt, vi  husker dem som indgyder tillid, OG du har tillid til dem som minder dig om noget, du genkender fra andre (trygge) situationer. Vi er, som den kendte psykolog Robert Zajonc skriver, opsatte på at vælge dem,
 
Vi føler os trygge ved. Han understreger at vi kan lide dèt, som vi kan huske. Derfor er det vigtigt at folk husker dig, og for noget godt!

Det vigtige er at du udvikler egenskaber og finpudser din adfærd, så du bygger og opretholder evnen til at folk husker dig – og for noget godt.

Med andre ord;
din markedsværdi skabes igennem din passion som fodrer din energi som øger dine chancer for at  bygge emotionelle bindinger.

Passion en mangelvare
Løbende udsender jeg via min virksomhed en række undersøgelser (bedre kendt som Straight Answer).

I disse undersøgelser tager jeg temperaturen på danskerne, deres arbejde og de danske virksomheders situation. Det er utroligt spændende at få indsigt i hvordan vi går og har det med os selv og vort arbejde. Disse data anvender jeg i høj grad bl.a. i mine foredrag.

Igennem de seneste måneder har jeg undersøgt vores passion, har virkelig fået spændende data, som åbner vores øjne for hvor få af os som er passionerede i vores job, og dermed føler at vi er det helt rigtige sted og bruger vores ressourcer på den helt rigtige måde!

Allerede nu kan jeg afsløre at der er stort potentiale og rum for forbedring på de danske arbejdspladser.

Passion-spiralen
Passion er ikke kun godt for den enkelte (som derved oplever at er væsentligt sjovere/ interessant at gå på arbejde) det er godt for alle at du er passioneret på jobbet. Det gavner simpelthen effekten af dit arbejde som så påvirker andre. Folk der bliver mødt af, arbejder sammen med, selv er eller bliver passioneret oplever simpelthen at de er på en bedre arbejdsplads, og dèt påvirker de mennesker, kunder, borger eller klienter, som du hver dag er i kontakt med på dit job.

Fra sportens verden ved vi, bakket op af undersøgelser fra blandt andre den danske håndbold træner Ulrik Wilbek, at de som klarer sig bedst er de som drives af en indre glød og engagement – en magisk energi. Det er dem som skaber de store resultater i verden. Man taler om at de dygtigste tilhører den gruppe af mennesker, der har det man kalder for en ”I-adfærd”. Denne type person drives af indre krav. Typen er mindre optaget af belønninger, som en aktivitet fører med sig, men lader sig tilfredsstille af selve aktiviteten. Processen og ikke målet, med andre ord. Den anerkendte  PhD Eric Allenbaugh beskriver at du kun kan opnå succes ved at finde din indre passion, ikke ved at få nogen til at lære dig noget.

Passion og engagement er afgørende for, om du opnår succes både ift. dig selv og andre. Det står i kontrast til dèt professor Edgar Schein skriver, nemlig at alle menneskelige relationer handler om status og positionering. Ifølge ham, forsøger vi alle enten at stige i graderne eller bevare vores status.

Men idet mange af os ikke oplever at være passioneret er passion dermed en knap ressource i erhvervslivet.

Føler du dig passioneret på jobbet?
Tag testen her. Prøv at svar på et af følgende udsagn: Oplever du, at du arbejder med det som du er passioneret omkring?

• Ja, mit arbejde er min passion
• Jeg er glad for mit arbejde, men det er ikke min passion
• Visse dele af mit arbejde føler jeg mig passioneret omkring
• Det kan have sine gode dage
• Nej, mit arbejde er kun for at få brød på bordet

Alt afhængig af dit ovenstående svar, får du en ide om hvor passioneret du er for det du arbejder med, og om du bør opstille en handlingsplan for at blive mere passioneret.

Føler du dig ikke så passioneret som du kunne ønske dig? 

Kender du nogen med stor passion for det de laver? Hvis ja, hvem? Hvad kan du lære af dem?

Passion skiller og deler folk
Passion og den afledede afsmittende positive energi er blevet en værdifuld og eftertragtet egenskab, fordi den skiller folk ud fra en mængde. Sagt på en anden måde; folk der er passionerede har folk lettere ved at huske, lytte til og stole på.

Passion virker faktisk stærkere og mere dragende end eksempelvis din faglighed (som ikke kan stå alene).

Sat lidt på spidsen; for nylig sad jeg sammen med nogle gode venner. Vi diskuterede vores skoletid i folkeskolen. Vi drøftede hvilke fag vi havde brændt for i skolen. Uden tvivl var de fag vi hver især havde brændt også været de fag hvor læren havde været passioneret OG fagligt dygtig.

Flere har eksempler på hvordan de gik fra folkeskolen til gymnasiet eller fra den ene årgang til en ny og hvor ynglingefaget var blevet til hadefaget udelukkende på grund af en ny lærer som ikke var passioneret og engageret. Med andre ord – en passioneret lærer (person) har lettere ved at få folk med sig, og får DEM til at brænde for det samme emne som dem selv.

Er du i tvivl? Måske dette så kan overbevise dig. Tænk lige over hvor ofte du selv bedømmer en person på baggrund af personens energiudladning, udstråling og karisma. Det indtryk tæller ofte mere end det, personen viste, sagde eller gjorde. Tænk på, hvordan du selv reagerer, når du møder et menneske som er engageret, energisk, oplyst og opstemt? Det smitter, og du husker vedkommende bedre end andre.
Din passion påvirker din energi, som du bringer til bordet og efterlader i rummet, er en del af dit personlige visitkort og personlige image.

Er du fagligt dygtig OG passioneret på én og samme tid, står du selvsagt rigtig godt. Så går det hele op i en højere enhed, og på andre vil du virke dragende, og de vil være i dit selskab. En passioneret person har hjertet med i det, de gør og fremstår derved ofte som passionerede. Det er derfor vigtigt at det du gør, noget du føler for, og leverer det du kan med en troværdighed og værdighed.


Shining eyes princippet
Hvis du vil at folk skal huske dig, må du leve op til ”shining eyes” princippet. I sin enkelhed går det ud på at have skinnende øjne som stråler. Øjne som er levende, smilende virker overbevisende og dragende. Folk foretrækker at arbejde sammen med én der virker overbevisende og levende, end én hvis øjne er helt matte, grå og fjerne.

Er du nysgerrig efter at vide om du har shining eyes? Den hurtige måde er at finde de film eller fotos frem som er taget af dig for nylig.

• Kig grundigt på dem. Hvad ser du?

• Hvilket udtryk har du i dine øjne?

• Er der gnist og liv, eller er det øjne, du ikke engang selv ville blive betaget og draget af, hvis du så dem hos en anden?