16-12-2012

Uge 51 - Teamwork og gåseflokken

 

FORMATIONSFLYVNING
Ved at flyve i V-formation kan trækkende gæs flyve tusindvis af kilometer med lethed og præcision. Når en fugl bevæger sine vinger, skaber den en bærende vind for den fugl, der er lige bagved. Formationsflyvning er 70 % mere effektiv end at flyve alene.
(Mennesker, der sammen går i en bestemt retning eller mod et fælles mål – og med en følelse af fællesskab, kan gå vejen hurtigere i flok end mennesker, der går vejen alene. Synergien bliver tilvejebragt, fordi en gruppe altid har en større sum af evner og talenter, end det enkelte menneske kan mønstre, og fordi det altid er lettere for mennesker at skabe og bevare et højt niveau af entusiasme, når de er omgivet af mennesker, der er lige så entusiastiske.)

ACCEPTÉR OG HJÆLP
Når en af de store fugle glider ud af formationen, mærker den det forøgede behov for vingeslag og den større vindmodstand, og derfor slutter den sig hurtigt til formationen igen for at drage fordel af førerfuglens kraft. 
(Hvis vi har lige så megen sund fornuft som gåsen, så vil vi også bevare vores ”formation” sammen med dem, der går i samme retning som os selv.)

HVER ISÆR LEDER
På afstand ser det ud til, at flokken ledes af én bestemt fugl, der leder hele flokken. Men når førerfuglen bliver træt, flytter den bare længere tilbage i formationen og lader en anden fra flokken overtage sin førerposition.
(Det kan betale sig at skiftes til at tage slæbet – om det er mennesker eller gæs. Men du må også altid forsøge at hjælpe andre med at øve sig/træne deres lederegenskaber, for det er kun igennem optræning af andre til stadigt bedre ledere, at vi opbygger vores egen succes og sikkerhed i forretningen.)

HONK* OG OPMUNTRING. 
Hver flok finder sin egen rytme. Den pulserende lyd af de store vinger, der slår sammen, opmuntrer og giver energi til hele formationen. Gæssene honk’er i baggrunden for at opmuntre de forreste til at opretholde farten.
(Hvad er det, vi siger, når vi honk’er i baggrunden? Godt gået! God ide! Tak! Husk, når dine ansvarsområder som leder vokser, vil respekten og støtten, som du giver dine egne upline, komme tusindfold tilbage fra din egen gruppe.)
* vildgåsens skrig

GODE ELLER DÅRLIGE TIDER
Når en gås bliver syg eller såret, trækker to gæs ud af formationen og følger den syge for at hjælpe og beskytte den. De bliver hos den, til den igen kan flyve, eller til den dør. Først da drager de igen af sted – enten alene eller med en anden flok for at fortsætte deres rejse.

 

Morale

Hvis vi er lige så kloge som gæssene, så støtter vi hinanden på samme måde.