01-11-2017

Uge 40 2017: Motivation – den overraskende sandhed om hvad der motiverer os

BOGEN : Motivation – den overraskende sandhed om hvad der motiverer os af Daniel Pink

Ifølge Pink er hemmeligheden bag høj ydeevne og tilfredsstillelse et forankret menneskeligt behov for selv at styre livet, for at lære og skabe nye ting og gøre noget godt for os selv og vores verden. Lederen skal således motivere medarbejderne ved at sætte fokus på:
• Autonomi: Lysten til selv at styre sit liv. Mennesker vil gerne have mest mulig selvbestemmelse. Heri selvbestemmelse om, hvad de gør (opgaver), hvornår de gør det (tid), hvem de gør det sammen med (team) og hvordan de gør det (teknik).
• Mestring: Trangen til hele tiden at blive bedre til noget, der betyder noget. Mennesker vil gerne være bedre til det, de gør. Mestring begynder med "flow"; og det kommer, når de udfordringer, vi stilles, på den mest intense måde passer til vores evner.
• Formål: Det ligger i menneskets natur altid at lede efter et formål – noget, der er større og mere vedvarende end en selv. I arbejdsregi skal arbejdet således have et større formål