18-12-2011

Uge 51 - Match dine kolleger

Match dine kolleger…af: Henrik Kongsbak Cand. psych. Resonans

Sejlsport er mere end en sportsgren. Faktisk kan man forstå sejlbåden som en organisationssimulator, der indeholder præcis de samme krav til besætningsmedlemmer og skipper, som en moderne organisation gør til sine medarbejdere.

 

Så du Jesper Bank blive verdensmester i match race? Hvadenten du overværede dramaet på Skovshoved Havn, så det i Danmarks Radios daglige reportage, eller fulgte med her på siden, oplevede du sikkert også den spænding og dramatik som var en del af Jesper Bank og hans besætnings storslåede præstation.

 

For selvom verdensmesterskabet tilsyneladende ligner en enkelt mands bedrift, så er den altafgørende årsag til sejren et tæt samarbejde mellem alle ombord. Match race er en disciplin, der kræver et stort overblik over vindforhold på banen, konkurrenten, håndtering af båden og timing på én gang. Dette kan en mand ikke gøre alene. Han er helt afhængig af, at hans besætning til stadighed presser båden til det yderste, ligesom han er afhængig af deres indput og bedømmelse af vindforhold og konkurrent.

 

For at få et billede af de vanskelige forhold som match race er underlagt, så prøv at forestille dig en fodboldkamp, hvor banen hele tiden ændrer sig. Stregerne på banen flytter sig ind og ud, efter et tilsyneladende uforudsigeligt mønster, og underlaget bevæger sig op og ned. Det er - billedligt talt - de forhold som match race foregår under.

 

Men hvad har det med organisationer og personaleudvikling at gøre?

 

Mere end du måske umiddelbart aner. I de fleste virksomheder i Danmark og i udlandet er man optaget af hvordan man gør medarbejdere og ledere mere involveret i virksomhedens drift og udvikling, idet man antager at en medarbejder eller leder, der føler sig involveret og engageret i firmaets fortsatte udvikling, vil bidrage mere, end en medarbejder der ikke gør. Dette markerer et skift mellem at forstå medarbejderen som en arbejdskraft man kan trække på, til at forstå ham/hende som en ressource, der skal udvikles og vedligeholdes. Så langt så godt.

 

Men hvorfor er det alligevel så svært at skabe den forandring man ønsker sig?

 

En forklaring kan være, at selvom både organisation og medarbejdere er rustet til de nye forhold, så ved de ikke hvordan de skal gøre, fordi de kun har arbejdet intellektuelt/rationelt med det. Det vil sige de har reflekteret og snakket, og lagt planer. Men de har ikke prøvet/levet noget af det som de er kommet frem til. Det er ideer i hovedet, der aldrig er prøvet i handlinger.

 

Kan man forestille sig at det medarbejder og ledere desperat har brug for, er en fælles "realtime" oplevelse, der kan være deres indre mentale billede på hvordan deres organisation skal fungere? Hvis ja, så må det betyde at menneskelig (og organisationers) udvikling ikke opstår af refleksion alene, men at det først bliver brugbar, når det bygger på levede erfaringer.

 

Sejlads forekommer i den sammenhæng måske umiddelbart som en noget overfladisk aktivitet at sætte sine medarbejder og ledere til. Sjovt? - det bliver det helt sikkert. Men du spørger måske dig selv, hvordan sejlads kan hjælpe din virksomhed og dine medarbejdere?

 

 

For det første:

At bruge sejlads til personaleudvikling handler ikke om at lære deltagerne at sejle - de fleste kommer aldrig ud af at sejle igen.

 

For det andet:

Kursussteder og konferencecentre kan ikke skabe den samme ramme om et kursus som en sejlbåd. På en sejlbåd skabes grundlaget for en tillidsfuld atmosfære netop gennem de trange fysiske kår. Deltagere, der har været på disse kurser, fortæller ofte, at de lærer hinanden at kende som mennesker, og ikke som kolleger hvilket skaber en tillid, hvor det opleves som mere naturligt at bidrage med nye og innovative forslag.

 

For det tredje,

Deltagerne vil opleve at sejlbåden ikke blot er kraftfuld metafor for en organisation, men at den også er en praktisk organisationssimulator, hvor det er muligt at skabe og afprøve nye færdigheder sammen i en kontekst der indeholder samme elementer som dagligdagen i virksomheden.

 

For det fjerde:

Sejlads understøtter den kendsgerning at sejlbåden, ligesom virksomheden, er en lille brik i et større system, som den er helt afhængig af. At manøvrere båden forsvarligt er at underlægge sig, og spille med i et system, der er større end een selv. Det er at være forandringsparat - parat til tilpasse og lære af det som sker om lidt, i stedet for det som skete for et øjeblik siden. Dét er netop fejlen ved de fleste personaleudviklingsprojekter, der skaber forandring udfra tidligere erfaringer, og ikke udfra det som skal til at ske. Fokus skal rettes fremad - ikke tilbage!!!

 

Alle er forhold der er grundlæggende for at skabe udvikling for både medarbejdere og virksomheder.