16-01-2016

Uge 3 2016: Hvordan påvirker man andre

Hvordan påvirker man andre : Hvordan påvirker du den negative kollega, hvordan får du skolen eller børnehaven til at tage fat om et problem?