05-05-2012

Uge 19 - 13 egenskaber, som er gode at huske i forbindelse med konflikthåndtering

Når konflikter opstår skal de håndteres rigtigt.

 

Læs her de 13 fejl, som man ofte begår i konfliktsituationer og de 13 egenskaber, som kan afhjælpe situationen

13 fejl som man ofte begår i konfliktsituationer

 

1. Forklarer ikke konklusioner og evalueringer.
 
2. Forklarer ikke, hvordan vi kommer frem til vores konklusioner.
 
3. Fremsætter synspunkter, som ikke kan diskuteres.
 
4. Konstaterer ikke, om andre er enige med os og vores konklusioner.
 
5. Skjuler, hvad vi egentlig tænker og mener.
 
6. Inviterer ikke andre til diskussion.
 
7. Ser andre som ansvarlige for problemerne og kommunikations-vanskelighederne.
 
8. Giver ikke indtryk af tvivl og usikkerhed, når vi står i et dilemma eller føler det ubehageligt.
 
9. Leder efter og overvurderer data, som støtter vores synspunkt samtidig med, at vi undervurderer data, som afkræfter vores synspunkt.
 
10. Betragter andre som dumme eller uintelligente, hvis de ikke er enige i vores synspunkter.
 
11. Stiller ledende spørgsmål, men lader som om vi ikke gør det.
 
12. Møder argumenter med modargumenter i stedet for at uddybe de andres argumenter.
 
13. Skjuler, at vi gør alt dette og lader som om, vi er til at påvirke og er helt åbne, ærlige og vil gå fordomsfrit ind i en konflikt. 

 

13 egenskaber, som er gode at huske i forbindelse med konflikthåndtering

 

1. Vilje og evne til at stille konkrete krav.
 
2. Vilje og evne til at tage beslutninger.
 
3. Vilje og mod til at tage et ansvar.
 
4. Vilje og mod til at tage konsekvenserne.
 
5. Vilje og mod til at tage upopulære afgørelser.
 
6. Vilje og evne til at undgå besværligheder.
 
7. Vilje og evne til at sige fra både positivt og negativt.
 
8. Vilje og evne til at være loyal.
 
9. Vilje og evne til at lytte.
 
10. Tør indrømme sin manglende viden og utilstrækkelighed.
 
11. Tør vedstå sine fejl.
 
12. Tør vise medmenneskelighed.
 
13. Erkende, at ledelse er magtudøvelse.
 

 

Læs mere

Se mere om konflikthåndtering hos BUPL

Konflikttrappen - identificer konfliktens niveau

Test: Er du en besværlig person?