23-04-2012

Uge 17 - Sådan gør du dig selv lykkelig

 


 

Man har talt om det i århundrede og ny forskning viser og fastslår, at vores tanker påvirker vores krop, vores celler og vores sind. Tankens kraft har stor og afgørende betydning for, hvordan vi trives i vores sind, krop og ånd, og dermed hvordan vores humør og overskud til livet har det.

Det er altså af stor og afgørende betydning hvad du tænker. Du er hvad du tænker.

Har du positive tanker eller trænger dine tanker til et løft, så det du tænker, giver dig udvikling i stedet for en indvikling.

Vi kender alle til at blive grebet af bekymrede indfald, og langsomt griber frygten fat i os. Langsomt gnaver frygten sig ind i vores tanker og gør os urolige og utrygge.

Giv ikke frygten næring. Slip de tanker, som giver dig bekymring. Når dine tanker løber helt ud af en tangent, så beslut dig for, at du vil tænke på noget smukt og dejligt, noget som gør dig glad og fredfyldt. Det kan være en udsigt du holder af, eller andet som har en ganske særlig og dejlig betydning for dig.

På den måde får frygten ikke næring og den må slippe sit tag i dig. Frygt næres af frygt. Positive tanker udvikler positive tanker.Giv glæden og det smukke næring.

Ingen mennesker går igennem livet uden udfordringer og opgaver, men det er individuelt, hvordan vi tackler udfordringerne. De gladeste mennesker har nødvendigvis ikke det bedste af alting,
de får blot det bedste ud af det de møder på deres vej.
 
Tanker påvirker vores krop. Vores tanker er en form for kommandocentral for kroppen. Vores tanker er afgørende for om vi tro på vi kan gennemfører det vi håber og ønsker i livet.

Prøv blot at læse denne lille tankevækkende historie:

En flok frøer skulle løbe hundrede meter hækkeløb. Skuddet lød til start, og frøerne løb af sted. Publikum sad langs løbebanen og råbte til de små frøer:

"Det er alt for svært, opgiv bare, I når ikke i mål, du kan ikke"

Den ene frø efter den anden faldt fra. Pånær en lille frø som kom helt i mål. Publikum var overraskede over, at den lille frø gennemførte løbet. De spurgte frøen: "Hvordan magtede du at komme i mål?" 

Det viste sig, at den lille frø var døv.

Når du begiver dig ud i livet med dine ønsker og drømme, så tro på det. Tænk at det bliver sådan som du ønsker og håber.Et gammelt ordsprog siger ”troen kan flytte bjerge”.

Anvend din positive tankegang når du skal til eksamen, til jobsamtale, på en date, når du er skidtmas eller dårlig, når du synes livet giver dig for mange udfordringer og det er vanskeligt at overskue.

Vi kan miste troen og tilliden til at vi magter opgaverne. Vores tanker bliver indviklede, og tapper os for energi. Hvis vi derimod beslutter at tænke positivt og optimistisk, giver det os energi og overskud til at gå i gang med at løse vores opgaver, og alting synes lettere så vi bliver optimistiske.