21-11-2011

Uge 47 - Undgå sladder og rygter

Undgå sladder og rygter

 

 

Sokrates, den store vismand, fik besøg af en af sine bekendte, der med synligt velbehag

skulle til at fortælle om en fælles bekendt.

Sokrates standsede ham og sagde : Har du ladet din viden gå igennem de 3 sier ?

-Nej, kan kendte intet til disse sier.

 

Sokrates sagde : Den første si er sandhedens si. Er det noget sandt, du vil fortælle ?

-Nej, det kunne han ikke garantere, men hans kilde plejede at være pålidelig.

 

Den anden si er godhedens si: Er det noget godt du vil fortælle?

-Nej, det var det i alt fald ikke.

 

Den tredje si er nyttighedens si: Er det nogen nytte, at du fortæller mig din viden ?

-Nej det kunne man vist ikke sige.

Der ser du, sagde Sokrates, du ved ikke, om det er sandt, og det er ikke godt, det du vil berette, og så er det heller ikke nyttigt.

 

Jeg vil derfor bede dig holde din viden for dig selv.