20-10-2013

Uge 43 - Positiv psykologi kan ændre dit liv - Gratis e-bog

Positiv psykologi kan skabe forandring i dit liv, og gøre dig til et gladere menneske, hvis du ønsker det. Det er budskabet fra Hans Henrik Knoop, der er Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og Præsident for European Network for Positive Psychology.

Han er forfatter til en lille bog om positiv psykologi, der fra i dag kan hentes gratis på dr.dk .

Vi har bedt foratteren forklare os, hvad vi skal bruge bogen til.

- Du stiller indledningsvis i bogen spørgsmålet "Hvad i al verden skal vi med noget, der hedder positiv psykologi?" - Hvad er svaret på det?

- Positiv psykologi er nødvendig som supplement til den "almindelige" psykologi, fordi den almindelige psykologi er tilbøjelig til helt overvejende at fokusere på det negative. Primært fordi pengene til psykologer bruges af og til personer, som allerede lider, frem for til forebyggelse.

- Og det til trods for at alle må formodes at foretrække, at en sindslidelse bliver forebygget frem for behandlet, såfremt det er muligt - hvad det ikke altid, men dog ofte, er.

Negative oplevelser gør størst indtryk

- Du skriver i indledningen til bogen, at vi psykologisk set har meget lettere ved at have det skidt? - Hvad skyldes det?

- For det første fungerer mennesker, lige som alle andre livsformer, således, at man automatisk får det skidt, hvis ikke man er aktiv. Du behøver ikke røre en finger for at få det skidt. Det sker helt af sig selv.

- For det andet påvirker negative oplevelser os stort set altid hurtigere, dybere og mere langvarigt end positive oplevelser. Det betyder bl.a., at man er nødt til at have væsentligt flere positive end negative oplevelser, hvis man vil have et interessant liv.

- Og for det tredje vænner man sig i så høj grad til sine livsomstændigheder, at man sagtens kan komme igennem en dansk hverdag i 2014 uden på nogen måde at påskønne de intet mindre end verdenshistorisk privilegerede rammer, vi objektivt set lever i.

Vi skal føle frivillighed

- Hvor meget kan man konkret forandre i mit liv og min måde at anskue verden på, på baggrund af den viden jeg får fra bogen om positiv psykologi?

- Bogen kan ændre dit liv i det omfang, du ønsker det. Men dine ønsker er langt vigtigere end bogen.

- I en forelæsning på Danskernes Akademi på DR fortæller du, at halvdelen af vores humør og livsglæde skyldes gener. Er det så ikke svært, at gøre sig selv gladere?

-Nej, for der er jo stadigvæk den anden halvdel - og især de op mod 40 procent, der handler om frihed til at engagere sig i meningsfuld aktivitet. Mennesker fungerer generelt dårligt, hvis de ikke føler sig frivillige inden for de rammer, de arbejder og lever i.

- Og ved at indrette sin hverdag, så størstedelen af den bruges på frivillige aktiviteter - dvs. aktiviteter man aktivt vælger til, fordi de opleves meningsfulde - både når det handler om disciplin og hårdt arbejde, og når det handler om fritiden - kan man øge sin trivsel betragteligt.

- Kan du komme med et eksempel på hvordan du selv bruger denne her tankegang i dit eget liv?

- Jeg lever hele mit liv efter denne tankegang, fordi det ikke blot er videnskabeligt begrundet men også er godt for mit humør og helbred.

Seks konkrete råd

Hvis du gerne vil få et lysere og lettere syn på tilværelsen, men ikke har lyst til at læse e-bogen om positiv psykolgi, kommer der her seks konkrete råd fra Hans Henrik Knoop, som du kan tage i brug med det samme:

  • Brug dine styrker - dvs. de sider af dig selv, hvor du er stærk, og som du samtidig får energi af at udfolde.
  • Fokusér bevidst på ting, du finder skønne, og øv dig i at påskønne dem.
  • Lær at fordybe dig tilstrækkeligt i dine aktiviteter i hverdagen, til at de bliver interessante  dvs. lær at komme i flow, når det er hensigtsmæssigt - hvad det meget ofte er: næsten alle de bedste oplevelser i livet er fordybede.
  • Vis taknemmelighed, når du føler det. Taknemmelighed, der ikke udtrykkes, er som en gave, der pakkes ind, men ikke gives.
  • Tre gange 40 minutters hård aerobics-træning om ugen siges at gøre lige så meget for humøret som de bedste lykkepiller.
  • Tilstrækkelig søvn giver næsten altid et bedre humør end for lidt søvn.

Find e-bogen på linket herunder:

Læs også E-bogen 'Tænkepauser - Positiv Psykologi'